Nyheter

Nyheter

Senaste

2018-08-21

Klart för i år!

 

Nu är restaureringarna klara för i år i strömmarna.

Så det är med spänning vi väntar på att vattnet ska stiga så att man ser resultatet i sin helhet.

Hoppas att alla skriver i fångstrapporter så att vi får något att gå efter.

 

En höst som inte liknar andra!

Hösten 2018 kommer att bli något som vi inte upplevt förr.

Länsstyrelsen har påbörjat det största restaurerings jobbet som någonsin utförts i Gysingeforsarnas FVOF.

Man har utförst elfisken både manuellt och med båt.

Sen har det skett mauellt arbete med att flytta på små stenar, flyttat på större stenar med spel på manuellt sätt.

Man kommer att använda maskiner för att både gräva och lägga ut nytt material.

Inne i Gysinge ska man bla se till så att det kommer in vatten i området ovan Granön.

Pirens fundament som består av stockar har med tiden börjat rasa så allt mer vatten har runnit ner i huvudfåran.

Detta har fått till konsekvens att mittenområdet har vart mer el mindre torrlagt vissa tider av året.

Detta kommer man att försöka åtgärda nu samt att man kommer att göra andra förbättringar också.

Det kommer att ske arbeten i Sevedskvarn, inne i Gysinge, i Lisslen, i Borgan.

Även på det fredade området kommer man att jobba för att skapa förbättrade uppväxtmiljöer.

Vill man veta mer om hela LIV projektet samt fördjupa sig i det arbete som sker i Nedredalälven så läs på länken nedan.

https://www.nedredalalven.se/index.php/sv/fiskevard#

 

Sommar 2018

En mycket varm sommar med både varmt och lågt vatten har genererat både bra gös och abborre fiske.

Samtidigt har fisket av ädelfisk inte vart lika bra, samt att fisken har haft svårt att överleva pga den höga temperaturen.

 

Vår 2018

Mycket högt vatten i älven se information på länkarna om vattenföring.

 

Vinter 2017/2018

Vintern är här och isen ligger på delar av älven.

Iaktag försiktighet vid fiske då det är lömska isar vid strömmande vatten.

 

 

Sommaren 2017

Det har vart ett år med relativt låg vattentemperatur och med tidvis extremt lågt vatten.

Då många åker till Gysinge för att fiska Öring och Harr vill vi upplysa om att det finna andra arter som kan vara värda en chans när det råder dåliga förhållanden för våra silvriga och prickiga fiskar.

Speciellt Abborren är en underskattad fisk i strömmarna då den är stark och inte alltför sällan ofta är grov när den gå i strömmarna. Även en gädda somgår i strömmarna kan vara riktigt rolig att få speciellt då vatten temperaturen inte är för hög. Och fiskar man senare på kvaällarna kan man alltid kika efter Gös som jagar i slutet av forsarna så det finns mycket annat att fiska efter än Öring och Harr när förhållandena för dem är dåliga.

 

Tyvärr har det inte gått att lösa problemen med utsättningen av öring som vi tidigare skrivit om.

Men det fångas en del harr och den öring som inte bafunnit sig i strömmarna under lågvatten perioden väntas komma nu inför leken.

Vattennivåerna är mer normala nu igen.

Abborre och gäddfisket har vart ganska bra med lite svackor mest beroende på väder svängningar men det fångas en hel del fisk.

 

 

 

Gällande utsättningar sommaren 2017

Pga att det har varit brist på fisk så har man inte kunnat sätta ut samma mängd av fisk som vanligt.

Ävan det låga vattnet har ställt till med problem så vi hoppas på att det ska kunna sättas ut mer fisk inför hösten.

Uppdateringar om detta kommer att läggas upp här så snart det kommer ny info.

 

 

 

Information om fiskutsättningar 2017

Under 2017 blir det inga utsättningar av öring i Sevedskvarn.

Utsättningar kommer endast att ske inne i Gysinge.

Detta pga att resultatet av smoltutsättningarna har blivit possitivt och man vill se hur resultatet blir av det.

 

Fisk kommer att sättas ut som vanligt under maj-sept ca 2 ggr i månaden lite beoende på temperatur och vattenstånd.

Om det är för lågt och varmt vatten så skjuter man på utsättningarna lite då dödligheten blir så stor annars.

 

 

Observera att det är nya kortpriser from 1/1 2017

 

SMS-Fiskekort

 

Information gällande ny möjlighet till inköp av fiskekort.

 

Nu kommer möjligheten att köpa ett så kallat sms-fiskekort

att finnas för Gysingeforsarna via ifiske

 

Många har efterfrågat denna möjlighet och då man har tagit

detta under övervägande trots att det redan idag finns en kortautomat där man kan lösa fiskekort.

 

Men beslut har nu fattats och man kommer att kunna köpa

sms kort inom den närmaste framtiden men det kommer att

bli en administrativ avgift på korten man köper på 15:-

utöver det ordinarie kortpriset.

Detta pågrund av att man idag redan köper en tjänst till kortautomaten som finns.

 

Så det är ett eget val man gör gällande de extra 15:- det kostar att köpa sms kort.

Det är samma administrativa avgift som Brukshandeln har för sin hantering av fiskekorten.

 

Det kommer att komma upp information på anslagstavlorna samt läggas upp en länk på hemsidan så att det blir klart och tydligt hur man gör.

 

 

 

För frågor gällande detta maila till info@gysingeforsarna.se

 

 

Maila gärna synpunter el om det är annat som ni vill framföra till info@gysingeforsarna.se

 

Blandat

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF