Nyheter

Nyheter

Senaste

2017-10-09

Oktober 2017 och hösten har kommit på riktigt!!

 

Läs om det pågående biotopprojektet i Gysingeforsarna

 

 

Tyvärr har det inte gått att lösa problemen med utsättningen av öring som vi tidigare skrivit om.

Men det fångas en del harr och den öring som inte bafunnit sig i strömmarna under lågvatten perioden väntas komma nu inför leken.

Vattennivåerna är mer normala nu igen.

Abborre och gäddfisket har vart ganska bra med lite svackor mest beroende på väder svängningar men det fångas en hel del fisk.

 

 

 

Gällande utsättningar sommaren 2017

Pga att det har varit brist på fisk så har man inte kunnat sätta ut samma mängd av fisk som vanligt.

Ävan det låga vattnet har ställt till med problem så vi hoppas på att det ska kunna sättas ut mer fisk inför hösten.

Uppdateringar om detta kommer att läggas upp här så snart det kommer ny info.

 

 

 

Information om fiskutsättningar 2017

Under 2017 blir det inga utsättningar av öring i Sevedskvarn.

Utsättningar kommer endast att ske inne i Gysinge.

Detta pga att resultatet av smoltutsättningarna har blivit possitivt och man vill se hur resultatet blir av det.

 

Fisk kommer att sättas ut som vanligt under maj-sept ca 2 ggr i månaden lite beoende på temperatur och vattenstånd.

Om det är för lågt och varmt vatten så skjuter man på utsättningarna lite då dödligheten blir så stor annars.

 

 

Observera att det är nya kortpriser from 1/1 2017

 

SMS-Fiskekort

 

Information gällande ny möjlighet till inköp av fiskekort.

 

Nu kommer möjligheten att köpa ett så kallat sms-fiskekort

att finnas för Gysingeforsarna via ifiske

 

Många har efterfrågat denna möjlighet och då man har tagit

detta under övervägande trots att det redan idag finns en kortautomat där man kan lösa fiskekort.

 

Men beslut har nu fattats och man kommer att kunna köpa

sms kort inom den närmaste framtiden men det kommer att

bli en administrativ avgift på korten man köper på 15:-

utöver det ordinarie kortpriset.

Detta pågrund av att man idag redan köper en tjänst till kortautomaten som finns.

 

Så det är ett eget val man gör gällande de extra 15:- det kostar att köpa sms kort.

Det är samma administrativa avgift som Brukshandeln har för sin hantering av fiskekorten.

 

Det kommer att komma upp information på anslagstavlorna samt läggas upp en länk på hemsidan så att det blir klart och tydligt hur man gör.

 

 

 

För frågor gällande detta maila till info@gysingeforsarna.se

 

 

Maila gärna synpunter el om det är annat som ni vill framföra till info@gysingeforsarna.se

 

Blandat

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF