Start

Gysingeforsarnas FVOF

Gysingeforsarna omfattar de vackra och fiskrika strömmarna kring Gysingebruk och en del av Färnebofjärden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest känt för sitt harrfiske i Sveriges sydligaste strömmar med en naturlig harrstam.

Fisket sker i en blandad miljö av dels brukssamhället Gysinge

där forsarna är breda och öppna med stora variationer.


Och Sevedskvarn med de mindre strömmarnas karraktär och avskildhet.

 

Harrfisket är bäst från sensommaren och långt in på hösten.

Det kan också vara bra direkt efter högvattnet från slutet

av maj och under juni.


Öringsfisket har genom tidigare förstärkts genom utsättningar av fångstfärdig fisk.

Detta har sedan nya direktiv 2017 upphört och nu sätter man bara ut yngel och det har pågått i 4 år.

Fisket i strömmarna sker både från land och genom vadning.

Det är gott om ståndplatser för fisken, så chansen till hugg är ganska

stor trots att  många fiskare söker sig hit.

Vattenföring

Se länkarna i menyn för aktuell vattenföring.Vi är nu anslutna till iFiske vilket innebär att vi nu även har möjlighet till digitala fiskekort.


Se länken ovan för att komma till sidan för att köpa kort.


Information om priserna.

OBS!!


Vadningsförbud gäller från 5/3 - 15/5 2019

Mer information kommer  

 

I de lite lugnare partierna finns mycket gädda, gös och abborre. Särskilt abborren är tidvis talrik och känd för att här bli ovanligt stor. Bland andra vanliga arter kan nämnas ål, braxen, id och björkna.

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF