Regler - Priser- Kartor


Gysingeforsarnas FVOF

Gysingeforsarnas FVOF


Som ett led i vårt arbete för ett långsiktigt hållbart fiske i Nedre Dalälven

uppdaterar vi nu områdets fiskeregler enligt följande:
Nya regler gäller från 2019 04 17


ALLT FISKE OCH ALLA FISKEMETODER SOM EJ ÄR TILLÅTNA ENLIGT DE FÖLJANDE PARAGRAFERNA ÄR FÖRBJUDNA.- Fiskekortet medger innehavaren rätt till mete-, enkelt drag-, kast-, spinn-, flug och pimpelfiske.
Max 2 spön/kort.  Kortet medger ej rätt till kräftfiske.

Barn högst 15 år får fritt fiska i sällskap med vuxen som löst fiskekort.

FISKEKORTINNEHAVAREN ÅLIGGER


- ATT VID FISKE MEDFÖRA GILTIGT FISKEKORT


- ATT IAKTTA VADNINGSFÖRBUDET FRÅN  1/11 - 1/6


- ATT ÅTERUTSÄTTA ALL FÅNGST AV HARR OCH ÖRING I HELA OMRÅDET


- ATT ÅTERUTSÄTTA ALL FÅNGST AV GÖS FRÅN ISLOSSNING – 15 JUNI


- FISKEFÖRBUD I STRÖMMARNA VID VATTEN-TEMPERATUR ÖVER +22 se länk längre ner   


- ATT ANVÄNDA HULLINGLÖSA KROKAR I DE STRÖMMANDE PARTIERNA (inklämd hulling godkänns)


- ATT I SEVEDSKVARN ENDAST BEDRIVA FLUGFISKE MED FLUGSPÖ


- ATT IAKTTA MAXMÅTTET 80 CM FÖR GÄDDA, MAX 2 GÄDDOR/DYGN


- ATT IAKTTA FÖNSTERUTTAG 50-65 CM FÖR GÖS, MAX 2 GÖSAR/DYGN


- ATT IAKTTA MAXIMIMÅTT 35 CM FÖR ABBORRE, MAX 5 ABBORRAR/DYGN


- ATT IAKTTA GRÄNSERNA DÄR FISKE MED AGNAD KROK FÅR SKE (se kartor)


- ATT RAPPORTERA ALL FÅNGST PÅ SPECIELLA FÅNGSTRAPPORTER
- saknar man kortsnummer från iFiske gå till Rapportera och skriv gysinge som kod för att rapportera


- ATT STUDERA UPPSATTA ORIENTERINGSKARTOR SÅ ATT FISKE UTANFÖR OMRÅDET UNDVIKS


- ATT RESPEKTERA I VATTNET BEFINTLIGA MÄRKTA REDSKAP


- ATT UPPTRÄDA HÄNSYNSFULLT I NATUREN OCH SPECIELLT UNDVIKA ATT STÖRA HÄCKANDE FÅGLAR


- ATT IAKTTA GÄLLANDE FISKERIFÖRFATTNINGAR- KONTROLLAVGIFT VID ÖVERTRÄDELSE MOT GÄLLANDE REGLER TAS DENNA  UT PÅ 500:- VID AKTUELLT TILLFÄLLE, INNEHAV AV GILTIGT FISKEKORT LIKSTÄLLS MED ATT MAN LÄST OCH FÖRSTÅTT GÄLLANDE REGELVERK.


VID ICKE INBETALD KONTROLLAVGIFT GÅR DETTA VIDARE TILL KRONOFOGDEN.


- FISKEKORTINNEHAVAREN FÅR INTE SALUFÖRA FÅNGAD FISK ELLER FÅNGA MER ÄN HEN KAN


KONSUMERA OCH INTE FISKA FRÅN LANDSVÄGSBROARNA


REGLER KAN ÄNDRAS UNDER ÅRET SÅ HÅLL KOLL PÅ HEMSIDAN.


Länk för vattentemp http://alvkarlebysportfiske.nu leta sen upp sidan för fångstdata, där finner man aktuell vattentemperatur.


KOLLA ALLTID  WWW.GYSINGEFORSARNA.SE FÖR DET SENASTE INNAN DU BÖRJAR FISKA
PRISER  2019


Här kan du lösa fiskekort:

Gysinge: OBS! upphör 2020-01-01 Automat vid Pro:s parkering samt på iFiske.se

Mer information kommer annars gäller Ifiske.

Vid andra problem gällande att lösa kort vänligen maila infoXgysingeforsarna.se så ska vi försöka hjälpa er.


Österfärnebo: Färnebofjärdens Camping

Hedesunda: Hedesunda Camping


Upphör 2020-01-01

Priser - kortautomat

Dygnskort (24 timmar) 150kr

3-dygnskort (72 timmar) 300kr

Årskort (365 dagar) 1200kr

Grupp pris 70kr st


Dessa priser gäller endast i automaten, övriga försäljningsställen kan ha en lite högre avgift pga administrativa utgifter.


Priser på iFiske

Dygnskort (24 timmar) 165kr

3-dygnskort (72 timmar) 330kr

Årskort (365 dagar) 1300kr


Barn högst 15 år fiskar fritt i sällskap med vuxen som löst fiskekort.


Här kan du köpa ditt fiskekort...Gysinge: kortautomaten

OBS glöm inte att skriva namn på fiskekortet!

Kartor över gysingeforsarna


Nedan finns en karta över fiskevårdsområdet där det är ut markerat vilka områden som finns.


Även hur du hittar hit finns det information om i fönstret här.

Det kommer kan komma ett varningsmeddelande angående Google Maps fönstret beroende på dina säkerhetsinställningar.Områdeskarta klicka för större bild

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF