Länkar


Gysingeforsarnas FVOF

Länkar

Andra bra länkar med mycket information:


www.fiskekartan.se (Nya fiskekartan som har samlat många fiskevårdsområden på samma sökbara sida)

www.svenskafiskeregler.se (Fiskeregler för kusten och de fem stora sjöarna inklusive Mälaren)
www.havochvatten.se (Havs- och vattenmyndigheten)
www.jordbruksverket.se (Jordbruksverket)
www.slu.se/sv/fakulteter/akvatiska-resurser (SLU-akvatiska, resurser bl.a. labben)

www.fiskevatten.org (Fiskevattenägarna riks)
www.sportfiskarna.se (Sportfiskarna riks)
www.sportfiskarna.se/stockholm (Sportfiskarna Stockholm, bl.a. länkar till klubbar, upplåtna sjöar m.m., fisketillsynsutbildning)
http://www.upplandsstiftelsen.se (Upplandstiftelsen bla fiskundersökningar och restaureringsprojekt)

Ista timvärden

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF