Start


Gysingeforsarnas FVOF

Vattenföring

Se länkarna i menyn.

Ta för vana att kika på våra regler.

Regler

Gysingeforsarna omfattar de vackra och fiskrika strömmarna

runt Gysingebruk samt en del  av Färnebofjärden.

Mest känt för sitt harrfiske i Sverigessydligaste strömmar med en naturlig harrstam.

Fisket sker i en blandad miljö av

dels brukssamhället Gysinge där forsarna är breda och öppna med

stora variationer.

Och Sevedskvarn med de mindre strömmarnas karraktär och lugn.

Harrfisket börjar på allvar när vadningsförbudet upphör 1 Juni och pågår fram till 1 November.

Harren är helt naturligt förekommande i området.


Från 2019 är all harr fredad i hela området så alla fiskar ska släppas tillbaka.Öringsfisket har genom tidigare förstärkts genom utsättningar av fångstfärdig fisk.

Detta har sedan nya direktiv 2017
upphört och nu sätter man bara ut
yngel och rom.

Från 2019 är all öring i hela området fredad så alla fiskar ska släppas tillbaka. I de lite lugnare partierna av älven är det framför allt abborre, gädda och gös som lockar de fiskande.


Men det finns även andra arter som kan bjuda på ett spännande fiske.
Id är en fisk som ökar i populäritet då de kan bli ganska stora och ger en bra fight.

De gillar det varma vatten och kan erbjuda ett spänade fiske.

Braxen är även den en underskattad sportfisk, fiskas med fördel på en nymf nära botten.

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF