Om Fisket


Gysingeforsarnas FVOF

Om fisket i Gysingeforsarna

Harr

Harrfisket är bäst från sensommaren

och långt in på hösten.

Det kan också vara bra direkt
efter
högvattnet från slutet av
maj och under juni.   

Fisket på harr sker oftast med flugspö.

Harren leker på våren och under den
tiden
är det vadningsförbud.

Öring


Öringbeståndet förstärks genom återkommande utsättningar.

Fisket i strömmarna sker både från land och ute i vattnet.

Det är gott om ståndplatser för fisken, så chansen till att få känna en

öring på kroken  är ganska stor trots att många fiskare söker sig hit.

Flugfisket

Flugfisket lockar många till forsarna och speciellt fisket efter harr är väldigt uppskattat.
Harren är helt natrurlig och det har aldrig gjorts några stödutsättningar.
Det ser nu ut som att harrbeståndet långsamt blir bättre igen vilket är glädjande.
Efter 2018 års åtgärder i forsarna så har miljön förbättrats så vi ser med spänning fram mot reslutaten.

Gädda abborre gös mm 

I de lite lugnare partierna finns mycket gädda, gös och abborre.

Abborren är talrik och känd för att bli stor.

Gäddan kan man med stor framgång fiska i anslutning till forsarna där de

ofta står och trycker ovan och nedan strömmarna.


På senare år har även gäddfisket fått en uppsving då många

flugfiskare upptäckt att den är mycket rolig att fiska med flugspö.Bland andra vanliga arter kan nämnas ål, braxen, id, mört och björkna.

Och då framför allt brax, id och mört som är många fiskares favoriter.

Observera att mete endast får ske på vissa platser se karta.


FisketipsMånga som kommer till ett nytt vatten tycker att det är svårt att veta vart man ska fiska, vad man ska fiska med vilka flugor, drag osv man ska använda.


Här kommer lite tips som gör det lättare i vårat område ialla fall.


--------------------------------------------------------------------------------


De strömmande partierna

 

Lämpar sig för både fluga och spinnfiske men framför allt är det mycket lätt tillgängligt för att utöva just flugfiske.

Vanliga flugor som Muddler Minnow, Wolly Bugger, Superpuppa, E12, osv


Gällande spinnfisket så är varianterna och valet av beten som vanligt tycke och smak hos fiskarna.Spinnare i mellanstorlek med kopparsked är ett ganska säkert kort lika så småvobblers i lite skrikiga färger.


--------------------------------------------------------------------------------


Lugna områden


Fiskas med allt från Jerkfiske utrustning efter gädda till ultralätt haspelfiske
efter abborre .

Gäddan tas ofta på lite större drag men ibland gillar de små beten bättre.

Abborren tas ofta på spinnare och jigg men kan även fiskas med sk popper.

Gös fiskas av många med wobbler alt bottenmete där det får ske, men kan även fiskas i strömkanterna på kvällarna med spinnare och då med gott resultat.


Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF