Rapporter - Statistik


Gysingeforsarnas FVOF

Rapportering och statistik

Fyller du i våra fångstrapporter har du

chansen att vinna ett årskort vid årets slut.

Fångstrapporterna är till god hjälp för att sammanställa statistik m.m.

Och om man behåller fisk är man enligt reglerna skyldig att rapportera sin fångst.

 


Det är fångstrapporterna som är det viktigaste instrumentet vi har för att få en uppfattning om bl.a harrens utveckling.


Nu lämnar tyvärr inte alla in rapporter, men vi får ändå ett ganska bra underlag som visar trendutvecklingen över åren. Förhoppningen är att allt fler av Er hjälper oss med denna återkoppling.


Vårt mål är att få upp harrbeståndets medelvikt och öka andelen harr över 45 cm. Resultatet blir att andelen lekmogen fisk ökar och att reproduktionen säkerställs.

Vi kan då erbjuda ett hållbart fiske med stora chanser till grov fisk.


Fjolårets inrapportering visar på ett extremt dåligt resultat i Sevedskvarn pga lågt vattenstånd under hela säsongen, vissa mindre strykor var till och med torrlagda. Det fanns ingen plats för fisken.


Gysinge drabbades inte lika hårt.

Däremot trängdes harren ihop vilket gjorde den lättillgänglig med ett ökat antal fångster som resultat.

Andelen fisk över 40cm är dock fortfarande låg.

Styrelsen har därför beslutat om en höjning av minimimåttet på harr till 45cm från 2008-01-01.


OBS pga Coronan har det inte blivit klart med årets vinnnare

OBS pga Corona har 2019 inte blivit klart ännu men det kommer senare under året


Det är med glädje vi kan meddela nedanstående personer att de vunnit var sitt årskort på den årliga lottdragning på inlämnade fångstrapporter.


VINNARE AV ÅRSKORT 2018


Anders Nylund  Uppsala


Linus Sandegren  Sollentuna


Mats Wolgers  Heby


Gunnar Illerbrand  Uppsala


Esed Hasanovic  Enköping

Statistik


Här kan du ladda ner statistik.


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002Varför rapportera


Fångstrapporterna är en viktig del av den information som kommer tillbaka till styrelsen.


Man får en bra överblick på hur det ser ut med mängden fisk och framför allt hur det ser ut med medelvikt på  t.e.x Harren.


Även Öringen som planteras ut är det intressant att ha kontroll på.

Så vi ser gärna att fler rapporter lämnas in.


Och glömmer man att skriva i kan man alltid skriva en när man åker och fiskar nästa gång el i värsta fall maila en rapport (inskickade rapporter via mail deltar ej i utlottning av årskort)


Men vid mail skall en orginalrapport fyllas i och scannas in och bifogas i mailet.

 

 

 


Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF